ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 1 ล้านบาทสมทบ สพฉ.จัดซื้อชุด PPE

ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)  ร่วมสมทบทุนสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อส่งต่อให้ทีมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ (Special Covid-19 Operation Team : SCOT) โดยมี  อนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข