ตลท. จับ CFRESH, STC, OTO เข้า Cash Balance ขยายเวลา EFORL, T

HoonSmart.com>>ตลท.สั่ง CFRESH,STC เข้า ระดับ 1 : Cash Balance และต่ออายุ OTO ส่วน EFORL, T ขยายเวลา ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 29 ก.ย. 2564 ถึง19 ต.ค. 2564

ตลาดหลักทรัพย์(ตลท.) สั่งหุ้นเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี (CFRESH), บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ (STC) ขยายช่วงดำเนินการ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) และสั่งขยายเวลา ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หุ้นบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL) และ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น (T) ตั้งแต่ 29 ก.ย. 2564 ถึง19 ต.ค. 2564

โดย CFRESH ราคาปิด 3.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.62 บาท เปลี่ยนแปลง +21.53% มูลค่าการซื้อขาย 570.29 ล้านบาท
STC ราคาปิด 1.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.14 บาท เปลี่ยนแปลง +15.91% มูลค่าการซื้อขาย 261.04 ล้านบาท
OTO ราคาปิด 9.55 บาท ลดลง 7.15 บาท เปลี่ยนแปลง -42.81% มูลค่าการซื้อขาย 69.48 ล้านบาท
EFORL ราคาปิด 0.25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 48.46 ล้านบาท
T ราคาปิด 0.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท เปลี่ยนแปลง +2.70% มูลค่าการซื้อขาย 114.93 ล้านบาท