กองทุนอสังหาฯ MNIT2 ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 21.77 ลบ.

HoonSmart.com>> กองทุนอสังหาริมทรัพย์ MNIT2 ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการนิชดาธานี มูลค่า 21.77 ล้านบาท สูงกว่าราคาประเมิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี (MFC) ในฐานะผู้บริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 (MNIT2) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2564 กองทุนได้จำหน่ายที่ดินโฉนดเลขที่ 41235 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้นเลขที่ 39/888 ตั้งอยู่โครงการนิชดาธานี ขนาดที่ดิน 1 งาน 48.9 ตารางวา มูลค่ารวม 21.77 ล้านบาท ให้แก่ นางสาวกิดานาท จงประวัติสกุล ซึ่งกองทุนได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว สูงกว่าราคาประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย โดยบริษัท แอสเซ็ทเอเซีย คอร์ปอเรชั่น ให้ไว้ที่ 17.75 ล้านบาทและบริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล ประเมินราคา 18.07 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนได้กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและนับเป็นการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน ครั้งที่ 7

สำหรับเงินที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ กองทุนจะลดเงินทุนจดทะเบียน โดยชำระคืนทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในเวลาที่เหมาะสมต่อไป