AIS ผนึก กสทช.ยกระดับบริการ แจ้งโทรออกนอกเครือข่าย

HoonSmart.com>>เอไอเอส ผนึก กสทช. ยกระดับบริการสื่อสาร อำนวยความสะดวกประชาชนไปอีกขั้น เปิดบริการแจ้งการโทรออกไปยังเลขหมายนอกเครือข่าย – Off Net Notification เสริมข้อมูลระหว่างการใช้งานให้อุ่นใจ

ปรัธนา ลีลพนัง

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมแห่งชาติ (กสทช.)  เปิดตัวการให้บริการเสียง แจ้งการโทรออกไปหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างเครือข่าย ซึ่งเป็นการร่วมกันยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน การให้บริการเพิ่มไปอีกขั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ การใช้งานของประชาชน

การให้บริการนี้ จะมีสัญญาณเรียกออกสั้น ๆ “Beep” ก่อนเข้าสู่สัญญาณเรียกสาย หรือ เสียงรอสายตามปกติ เมื่อลูกค้าเอไอเอส โทรออกไปหาเลขหมายปลายทางที่เป็นของผู้ให้บริการรายอื่น

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ กสทช. ที่มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย เพิ่มศักยภาพ รูปแบบบริการการสื่อสาร อำนวยความสะดวก และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย รวมถึงสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ ได้รับทราบข้อมูลระหว่างการใช้งานตลอดเวลา

ปัจจุบันรูปแบบโปรโมชั่นการใช้งานมีความหลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค จึงมีทั้งการให้บริการอัตราเท่ากันระหว่างในเครือข่าย On Net และ นอกเครือข่ายOff Net และ โปรโมชั่นที่มีอัตราต่างกันระหว่าง ในเครือข่าย On net และนอกเครือข่าย Off Net

ดังนั้นการแจ้งให้ทราบว่า ขณะนั้นผู้ใช้บริการกำลังโทรไปยังเครือข่ายเดียวกัน หรือ ต่างเครือข่าย  เท่ากับเป็นการยกระดับคุณภาพบริการให้สะดวกและพึงพอใจมากยิ่งขึ้น โดยวันนี้ เอไอเอส เป็นรายแรกที่ร่วมเปิดตัวบริการนี้ เชื่อว่า จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และอุ่นใจในระหว่างการใช้งาน

“บริการนี้เราพัฒนาขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของการใช้บริการโทรคมนาคมของคนไทย ช่วยให้ลูกค้ารู้ตัวทุกครั้งที่มีการโทรข้ามเครือข่าย เพื่อจะได้คำนวณช่วงเวลาการโทรได้อย่างสอดคล้องกับโปรโมชั่นที่เลือกใช้ โดยบริการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.  นี้เป็นต้นไป  ไม่ต้องสมัครใช้บริการ และไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม” นายปรัธนา กล่าวในตอนท้าย

สำหรับ AIS เป็นผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ดีที่สุด เพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการให้แก่ทุกภาคอุตสาหกรรมและให้การใช้ชีวิตของคนไทยสะดวกในทุกมิติแล้ว การเดินหน้ายกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ