“นเรศ งามอภิชน” เก็บ MACO 55 ล้านหุ้นหนุนถือ 10.643%

HoonSmart.com>> “นเรศ งามอภิชน” นักลงทุนรายใหญ่ เข้าซื้อหุ้น “มาสเตอร์ แอด” เข้าพอร์ตเพิ่ม 55 ล้านหุ้น หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 10.643%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย นเรศ งามอภิชน รายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด (MACO) เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 จำนวน 55 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 1.0162% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 576 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10.643% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นเรศ งามอภิชน

ราคาหุ้น MACO วันที่ทำรายการ 23 ก.ย.ที่ผ่านมาปิดที่ 0.67 บาท ลดลง 0.03 บาท หรือ -4.29% มูลค่าการซื้อขาย 101.46 ล้านบาท จากราคาเปิด 0.67 บาท สูงสูด 0.69 บาท ต่ำสุด 0.65 บาท

ล่าสุดปิดตลาด 27 ก.ย.2564 ที่ราคา 0.64 บาท ลดลง 0.03 บาท หรือ -4.48% มูลค่าการซื้อขาย 34.53 ล้านบาท