บล.บัวหลวง จัดสัมมนาออนไลน์แนะโอกาสลงทุนกลุ่ม HealthCare ตลาดสหรัฐฯ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาออนไลน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ หัวข้อ Health & Wealth Care : บริหารการลงทุน เจาะแนวโน้ม “หุ้นกลุ่มสุขภาพ” และ “นวัตกรรมทางการแพทย์” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.จาริกา มากคช (ซ้ายสุด) หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ บริษัท เจ็นโฟสิส จํากัด ที่มาให้ข้อมูลวิธีการปรับตัวให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนในยุค COVID-19 และการดูแลสุขภาพลึกถึงระดับ DNA ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ร่วมกับวิทยากรหลักทรัพย์บัวหลวง เสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าตราสารการเงิน และ รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ ฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์ส ที่มาแนะนำการสร้างโอกาสลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare ตลาดสหรัฐฯ ผ่านช่องทางห้องเรียนลงทุนออนไลน์กับลูกค้าบริษัทฯ