กองทุนประกันวินาศภัยพร้อมจ่ายผู้เอาประกันรายละ 1 ล้าน หากบริษัทถูกถอนใบอนุญาต

HoonSmart.com>>กองทุนประกันวินาศภัยพร้อมคุ้มครองผู้เอาประกันรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท หากบริษัทประกันต้องถูกถอนใบอนุญาต

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผย ว่า สถานการณ์การรับประกันภัยโควิด-19 แบบ เจอ จ่าย จบ ที่เป็นข่าวในขณะนี้ กองทุนประกันวินาศภัยขอให้ผู้เอาประกันภัยเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย หากมีบริษัทประกันวินาศภัยต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต กองทุนประกันวินาศภัยสามารถคุ้มครองเยียวยาผู้เอาประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้จ่ายได้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

“กองทุนฯถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเยียวยาความเสียหายจากการเอาประกันวินาศภัยของประชาชนโดยตรง ดังนั้นจะจัดหาและบริหารเงินกองทุนฯ ให้เพียงพอ เพื่อเยียวยาประชาชนได้แน่นอน” นางวราภรณ์กล่าว

ทั้งนี้สิ่งที่กองทุนฯ ดำเนินการในสถานการณ์ช่วงนี้และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมาก็คือ
1. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย และการประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
2. บริหารเงินกองทุน ให้มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัย
3. มีความพร้อมในการชำระบัญชี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต