SMD ตั้งเป้าขาย ATK กว่า 100 ล้านบาท หลังอย.ไฟเขียวนำเข้า

HoonSmart.com>>SMD’ เผย อย.อนุมัตินำเข้าชุดตรวจคัดกรองโควิค-19 (ATK) แบรนด์ Baicare ตุนออเดอร์ภาครัฐ-เอกชน วางเป้าจำหน่าย ATK มากกว่า 100 ล้านบาท ในปีนี้ ชิงส่วนแบ่งการตลาด 1.5-2%

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด (SMD) ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้นำเข้าและวางจำหน่ายชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test) หรือ ATK แบรนด์ Baicare เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยบริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายชุดตรวจ ATK ประมาณ 100 ล้านบาท หรือมีมาร์เก็ตแชร์ 1.5-2 % จากมูลค่าตลาดรวมประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อเดือน โดยมีความต้องการใช้ชุดตรวจ ATK มากกว่า 20 ล้านชุดต่อเดือน เนื่องจากภาครัฐได้ให้การสนับสนุนมาตรการทางภาษีให้ภาคเอกชนสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปหักภาษีค่าใช้จ่ายได้ 150% ทำให้แนวโน้มความต้องการชุดตรวจ ATK เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง