TPCH ออกหุ้นกู้ 1,500 ลบ. เรทติ้ง BBB ดอกเบี้ย 4.5% – เปิดขาย 27-29 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>>“ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง” เสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน ให้กับสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ อัตราผลตอบแทน 4.50% ต่อปี เรทติ้ง BBB แนวโน้ม Stable จากทริสเรทติ้ง เปิดขาย 27-29 ก.ย.นี้ นำเงินที่ระดมได้ส่วนใหญ่ใช้ขยายโครงการโรงไฟฟ้า และชำระคืนหนี้

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า บริษัทฯจะเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 ปี 2564 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี 9 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระดับ 4.50 % ต่อปี พร้อมเปิดขายระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2564 ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว มูลค่าการซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 100,000 บาทขึ้นไป ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และหุ้นกู้จะมีอายุ 2 ปี 9 เดือนและครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567

“การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงนำไปใช้ลงทุนและดำเนินงานในโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งมั่นใจว่า หุ้นกู้ของ TPCH จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง” นางกนกทิพย์กล่าว

ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ TPCH กล่าวว่า ปัจจุบัน TPCH ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวล 12 บริษัท แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ดำเนินการ COD แล้ว จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP, PTG,TPCH 5 , TPCH 1 และ TPCH 2 ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 106.8 เมกะวัตต์ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน, โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตากำลังการผลิตรวม 6 เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ และโรงผลิตเชื้อเพลิง Refuse derived fuel (RDF) ได้แก่ PA ซึ่งบริษัทฯ จะทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ด้านการเงิน เทคโนโลยี บุคลากร เชื้อเพลิง กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า โครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร 0-2638-5500, บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โทร 0-2343-9500, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2658-8888, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทร 0-2351-1800, บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร 0-2695-5000, บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2088-9999