TQR ลุยพัฒนากรมธรรม์แบบใหม่ รุก “อบรมออนไลน์” หนุนผลงาน

HoonSmart.com>>ที คิว อาร์ เดินหน้าพัฒนากรมธรรม์รูปแบบใหม่  “ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์” ซีอีโอ พร้อมรุกขยายธุรกิจให้บริการ เรียนรู้-อบรม ระบบออนไลน์เต็มสปีดสร้างรายได้ ผลักดันผลงานปี 64 เติบโตตามเป้าหมาย

ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์  (TQR)  ผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) แบบครบวงจร เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจช่วงที่เหลือปีนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบใหม่ ๆ ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุค Next Normal

อาทิ การประกันภัยสุขภาพ, การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ ตลอดจน การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่, กรมธรรม์ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
ขณะที่ การประกันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Insurance) มีแนวโน้มที่น่าสนใจ เป็นช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม ซึ่งตลาดมีความต้องการสูง ประกอบกับ TQR ได้มีการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และความสามารถในการให้บริการจัดหาประกันภัยต่อไว้แล้ว

รวมทั้งขยายธุรกิจให้บริการ เรียนรู้-อบรม ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้เริ่มมีการนำเสนอลูกค้าไปแล้ว โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของ TQR ระยะแรกจะมุ่งเน้นไปที่ตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัยที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจนี้ได้ในทันที

“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ตลาดประกันภัยต่อ  ยังเติบโตดีช่วงครึ่งปีหลังนี้ ซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมา  ตลาดประกันภัยต่อ  เติบโตแข็งแกร่ง อัตราเบี้ยประกันภัยต่อ  ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้ง ความต้องการทำประกันภัยในรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวัง รับประกันภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ โรคระบาด ธุรกิจหยุดชะงัก  เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มั่นใจรายได้และกำไรเติบโตตามเป้าหมายปีนี้ได้” นายชนะพันธุ์กล่าว

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQR กล่าวว่า ธุรกิจการให้บริการ ซึ่งต่อยอดธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ อยู่ระหว่างจัดตั้งบริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด โดย TQR ถือหุ้น  55% เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา และการเรียนรู้ออนไลน์ โดยมีการนำเทคโนโลยี ที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานหรือ Face Detection and Face Recognition มาใช้งาน เป็นเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI)  ตรวจสอบ และระบุตัวตนผู้เข้าอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาใช้ออนไลน์ มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์   TQR จึงเชื่อมั่นว่า เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย R Square สามารถช่วยเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพการฝึกอบรมออนไลน์ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ ในอนาคต” นางยุพเรศกล่าว