ตลท.สั่งแม่ลูก TCC เข้า Cash Balance ส่วน UREKA, UREKA-W2 เข้าระดับ3

HoonSmart.comm>>ตลท. สั่งแม่ลูก TCC, TCC-W3, TCC-W4, TCC-W5 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ส่วน UREKA, UREKA-W2 เข้าระดับ3 ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 21 ก.ย.2564 ถึง 11 ต.ค. 2564

ตลาดหลักทรัพย์(ตลท.) สั่ง บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น (TCC),ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3(TCC-W3), ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่4 (TCC-W4), ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 5 (TCC-W5) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ตั้งแต่ วันที่ 21 ก.ย. 2564 ถึง 11 ต.ค. 2564

และสั่ง บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (UREKA) , ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ ครั้งที่ 2 (UREKA-W2) เข้าข่าย ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ วันที่ 21 ก.ย. 2564 ถึง 11 ต.ค. 2564

โดย TCC ราคาปิด 1.24 บาท เพิ่มขึ้น 0.21 บาท เปลี่ยนแปลง +20.39% มูลค่าการซื้อขาย 893.26 ล้านบาท
TCC-W3 ราคาปิด 0.41 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท เปลี่ยนแปลง +32.26% มูลค่าการซื้อขาย 42.97 ล้านบาท
TCC-W4 ราคาปิด 0.42 บาท เพิ่มขึ้น 0.09 บาท เปลี่ยนแปลง +27.27% มูลค่าการซื้อขาย 13.02 ล้านบาท
TCC-W5 ราคาปิด 0.62 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท เปลี่ยนแปลง +8.77% มูลค่าการซื้อขาย 15.18 ล้านบาท
UREKA ราคาปิด 2.56 บาท เพิ่มขึ้น 0.42 บาท เปลี่ยนแปลง +19.63% มูลค่าการซื้อขาย 231.78 ล้านบาท
UREKA-W2 ราคาปิด 1.16 บาท เพิ่มขึ้น 0.26 บาท เปลี่ยนแปลง +28.89% มูลค่าการซื้อขาย 80.03 ล้านบาท