MTL ลงนามข้อตกลงประกันชีวิต-อุบัติเหตุหมู่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง

 ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง ในฐานะรองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด และสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2565 – 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง (สำหรับสมาชิกและครอบครัว) ณ ห้องประชุม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย