ตลาด mai เปิดเทรด STAR ชั่วคราว 26 ก.ย.-25 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ปลด SP หุ้น STAR เปิดซื้อขายชั่วคราวระหว่าง 23 ก.ย. 64 – 25 ต.ค.64 ด้วยบัญชี Cash Balance ก่อนขึ้น SP อีกครั้ง 26 ต.ค.64 หลังบริษัทฯ แจ้งแนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนให้บริษัทกลับมามีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนด

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แจ้งการปลดเครื่องหมาย SP และขึ้น NC หุ้นของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค (STAR) วันที่ 23 ก.ย.2564 – 25 ต.ค. 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวและขึ้นเครื่องหมาย NC ด้วยบัญชี Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ STAR มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 23 ก.ย.2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ STAR แล้วในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ STAR จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

หลังจากนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 26 ต.ค. 2564

ทั้งนี้ STAR เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ตั้งแต่ 18 ส.ค.2564 หลังหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ขึ้นเครื่องหมาย NC เตือนนักลงทุน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน เพื่อทําให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้หลักทรัพย์ของบริษัทสามารถกลับทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยปกติในเร็ววัน

ด้านหุ้น STAR ล่าสุดอยู่ที่ 2.74 บาท
 
 
อ่านข่าว

ตลท.ขึ้น NC หุ้น STAR เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลังหยุดทำธุรกิจหลัก