ก.ล.ต.นับ 1 ไฟลิ่ง “รุ่งเรืองตลอดไป” เตรียมขาย IPO 70 ล้านหุ้น

HoonSmartcom>>ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “รุ่งเรืองตลอดไป” หรือ GLORY  ชู Platform Tech Startup พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ Kawebook  ด้านวรรณกรรม นิยาย การ์ตูน และ หนังสือ ผ่านช่องทางดิจิทัล  เตรียมขายไอพีโอ 70 ล้านหุ้น ระดมทุนซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรม และ พัฒนาแพลตฟอร์มขยายตัวไปต่างประเทศ 

นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้ยื่นแบบแสดงข้อมูลเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ขณะนี้ก.ล.ต. นับ 1 ข้อมูล (ไฟลิ่ง) และเตรียมเสนอขายไอพีโอ จำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

ปัจจุบัน GLORY มีทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท โดยเพิ่มทุนเสนอขาย IPO อีก 35 ล้านบาท หรือ 70 ล้านหุ้น  ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถือหุ้น 51% และหลังเสนอขาย IPO เหลือ 37.78% ,นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง   45% หลัง IPO เหลือ 33.44%

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน  ขยายการลงทุนเพื่อพัฒนา Platform รองรับ Scale Up ไปต่างประเทศ และเตรียมแปลลิขสิทธิ์วรรณกรรมไทย ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เป็นต้นแบบ (Prototype)  ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดตลาดวรรณกรรมไทย ด้านออนไลน์ ให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เงินระดมทุน IPO  ส่วนหนึ่งใช้เป็นทุนหมุนเวียน , ซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมจากต่างประเทศ เพิ่มเติมประมาณ 70% จากที่มีในปัจจุบัน เพื่อขยายจำนวนสินค้า รองรับแนวทางการขยาย Platform และช่องทางการจัดจำหน่ายวรรณกรรม ให้มีลิขสิทธิ์ครอบคลุมสำหรับตอบสนองฐานลูกค้าได้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับ GLORY เป็นบริษัท Platform Tech Startup ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ “กวีบุ๊ค ”  ( Kawebook)  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ด้านวรรณกรรมสำหรับ อ่าน-เขียน นิยาย การ์ตูน และ หนังสือ ผ่านช่องทางดิจิทัล ทั้งวรรณกรรมแปลจากภาษาต่างประเทศ,  นิยายแปล วรรณกรรม จากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในไทยไทย และนักเขียนอิสระ โดยเป็นแพลตฟอร์มที่นักเขียนอิสระ สามารถนำผลงานมาเผยแพร่และจัดจำหน่าย

บริษัท ฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการหนังสือให้เข้าสู่โลกออนไลน์อย่างมั่นคง ร่วมกัน โดยสนับสนุนนักเขียน นักแปล สำนักพิมพ์ และค่ายการ์ตูนอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายและมากขึ้นเชื่อมกันทั่วโลก

ผลการดำเงินงานปี 2561-2563  GLORY เติบโตต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการบริการ 42.52 ล้านบาท 73.49 ล้านบาท และ 78.42 ล้านบาท ตามลำดับ เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR)  35.63 % ส่วนงวด 6 เดือนแรก/2564 มีรายได้จากการบริการ 45.43 ล้านบาท เติบโต 19.23% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 7.40 ล้านบาท  จากการเพิ่มขึ้นของลิขสิทธิ์วรรณกรรมบน Platform รวมไปถึงการพัฒนา Platform และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน  ขยายการลงทุนเพื่อพัฒนา Platform รองรับ Scale Up ไปต่างประเทศ และเตรียมแปลลิขสิทธิ์วรรณกรรมไทย ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เป็นต้นแบบ (Prototype)  ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดตลาดวรรณกรรมไทย ด้านออนไลน์ ให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เงินระดมทุน IPO  ส่วนหนึ่งใช้เป็นทุนหมุนเวียน , ซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมจากต่างประเทศ เพิ่มเติมประมาณ 70% จากที่มีในปัจจุบัน เพื่อขยายจำนวนสินค้า รองรับแนวทางการขยาย Platform และช่องทางการจัดจำหน่ายวรรณกรรม ให้มีลิขสิทธิ์ครอบคลุมสำหรับตอบสนองฐานลูกค้าได้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย

นายจรัญพัฒณ์ กล่าวอีกว่า บริษัท ฯ มีเป้าหมายพัฒนา Platform ใหม่เพิ่มเติม  เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายนักอ่านเพศหญิงมากขึ้น ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น จากเดิมได้รับการจดจำโดดเด่น แนววรรณกรรมหมวดมันส์ ซึ่งมีฐานลูกค้าในกลุ่มเพศชายเป็นหลัก

” Platform ใหม่ จะมีการพัฒนา Feature ที่มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายนักอ่านวัยรุ่นเพิ่มเติมขึ้นอีก เพื่อให้ Platform ขยายฐานลูกค้านักอ่านได้มากขึ้น และพัฒนา Platform ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน (UX) มากยิ่งขึ้น” ผู้บริหารกล่าว