BYD สุดปัง เข้าคำนวณดัชนี FTSE

HoonSmart.com>>BYD ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนีระดับสากล FTSE ในกลุ่ม FTSE Micro Cap มีผลตั้งแต่เย็นวันศุกร์ ที่17 กันยายน 2564 หวังเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักลงทุน และดึงดูดนักลงทุนสถาบัน รวมถึงกองทุนในและต่างประเทศ

ทาง FTSE Rebalance ประกาศรายชื่อหุ้นทบทวนดัชนีใหม่ โดยการปรับน้ำหนักจะมีผล ณ ราคาปิด วันศุกร์ ที่ 17 ก.ย. 64

หลังจากปรับโฉมใหม่ได้ไม่นาน บริษัทหลักทรัพย์บียอนด์ (BYD) ก็ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนีระดับสากล FTSE จากดัชนีฟุตซี่ที่ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง BYD จัดอยู่ในกลุ่ม FTSE Micro Cap และจะมีผลตั้งแต่ช่วงเย็นของวันศุกร์ ที่17 กันยายน 2564

ทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะถูกคำนวณรวมในดัชนี FTSE SET จะต้องผ่านเกณฑ์สภาพคล่อง คือมีค่ามัธยฐาน (median) ของจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายรายวันในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 0.05% ของจำนวนหุ้นที่ซื้อขายได้ เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ใน 12 เดือนก่อนวันที่พิจารณาทบทวนรายชื่อดัชนีในแต่ละรอบ และจะต้องผ่านเกณฑ์การกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยมากกว่า 15% ขึ้นไป

การที่ได้เข้าคำนวณใน FTSE Micro Cap ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และเป็นโอกาสดีในการดึงดูดนักลงทุนสถาบัน รวมถึงกองทุนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพคล่องที่ดีของหุ้นอีกด้วย