TEAMG ปิดดีลใหญ่คว้าบริหารโครงการสนามบินอู่ตะเภา เฟสแรก 415 ลบ.

HoonSmart.com>> ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งฯ เซ็นสัญญาจ้างงานที่ปรึกษาบริหาร “โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะแรก” 6,500 ไร่ รุกยกระดับขึ้นเป็น “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่ 3″ มูลค่าโครงการกว่า 415 ล้านบาท ลุ้นคว้างานส่งท้ายปีตุน Backlog

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 บริษัทฯ และบริษัท ทีม เอสคิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultant : PMC) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะแรก มูลค่าโครงการ 415.61 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 52 เดือน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็น “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3″ และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบินของไทยในภูมิภาคนี้ โดยบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในการบริหารโครงการโดยรวมทั้งพื้นที่ 6,500 ไร่ ในช่วงการก่อสร้างพัฒนาระยะแรก ของสัญญาร่วมทุนระหว่าง สกพอ. กับเอกชนคู่สัญญา

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหลัก พร้อมทั้ง บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและพันธมิตร ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultant : PMC) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะแรก รวมมูลค่า 620.56 ล้านบาท โดยเป็นส่วนงานของบริษัทฯ มูลค่า 415.61 ล้านบาท เพื่อเป็นการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็น “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่ 3” และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบินของไทยในภูมิภาคนี้

สำหรับการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในการบริหารโครงการโดยรวมทั้งพื้นที่ 6,500 ไร่ ในช่วงการก่อสร้างพัฒนาระยะแรก ของสัญญาร่วมทุนระหว่าง สกพอ. กับเอกชนคู่สัญญา โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างอยู่ที่ 52 เดือน หรือจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2569

อย่างไรก็ตามหลังจากที่บริษัทฯได้ทำการเซ็นสัญญารับบริหารพัฒนาโครงการสนามบินอู่ตะเภาของ EEC ไปแล้ว บริษัทฯยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ บริษัทฯได้เข้าร่วมประมูลในหลายโครงการ โดยล่าสุด บริษัทมีปริมาณงานในมือ Backlog ประมาณ 3,700 ล้านบาท หากมีการเซ็นสัญญาเพิ่ม เชื่อว่าจะส่งผลให้มี Backlog ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ล้านบาท