TBSP เล็งเพิ่มฟรีโฟลทหุ้น สะท้อนราคาแท้จริง

HoonSmart.com>>“ทีบีเอสพี”เตรียมปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ฯ ใหม่ หลังกลุ่ม SABUY เข้าถือหุ้นใหญ่ พร้อมเล็งเพิ่มสภาพคล่องหุ้น สะท้อนราคาที่แท้จริง

แหล่งข่าวจากบริษัท ทีบีเอสพี (TBSP ) เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้ากลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี  ( SABUY ) จะส่งตัวแทนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ (บอร์ด ) ของ TBSP หลังจากเข้ามาถือหุ้นใหญ่ 73.5% ใน TBSP แล้ว

นอกจากนี้ จะมีการประชุมเพื่อจัดทำแผนการเพิ่มสภาพคล่องหุ้น TBSP เพื่อให้ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมา สะท้อนภาพที่แท้จริง เนื่องจากปัจจุบันราคาหุ้นขึ้นมาจากหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่อง

สำหรับแผนการเพิ่มสภาพคล่อง หรือฟรีโฟลท นั้น มีหลายแนวทาง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฯ จะพิจารณาเพื่อให้ TBSP มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ต่อไป