“สลิบ สูงสว่าง” ตัดขาย HYDRO กว่า 0.46% เหลือถือหุ้น 4.53%

HoonSmart.com>> “สลิบ สูงสว่าง” อดีต CEO “ไฮโดรเท็ค” ตัดขายหุ้น HYDRO จำนวน 7.15 ล้านหุ้น กว่า 0.46% เหลือถือหุ้น 4.53%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สลิบ สูงสว่าง จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไฮโดรเท็ค (HYDRO) เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2564 จำนวน 7,158,358 หุ้น หรือคิดเป็น 0.4659% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 69,724,047 หุ้นหรือคิดเป็น 4.5379% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายสลิบ สูงสว่าง เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HYDRO ปัจจุบันยังคงเป็นกรรมการของบริษัท

ด้านราคาหุ้น HYDRO วันที่ทำรายการ 6 ก.ย.2564 ปิดที่ 0.41 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ +5.13% มูลค่าการซื้อขาย 11.12 ล้านบาท จากเปิด 0.40 บาท สูงสุด 0.42 บาท ต่ำสุด 0.39 บาท

ราคาล่าสุด 10 ก.ย.ปิดตลาดที่ราคา 0.44 บาท ลดลง 0.02 บาท หรือ -4.35% มูลค่าการซื้อขาย 24.93 ล้านบาท