RT คว้าก่อสร้างทางหลวง จ.สงขลา 599 ลบ. ลุ้นอีก 2 ดีลมูลค่า 619 ลบ.

HoonSmart.com>> “ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง” ชนะประมูลงานโครงการก่อสร้างทางหลวง อ.นาทวี จ.สงขลา มูลค่างานกว่า 599 ล้านบาท รอเซ็นสัญญาและก่อสร้าง ก.ย.นี้ พร้อมรอผลประมูลงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน, โครงการก่อสร้างเขื่อนและระบบชลประทาน มูลค่ารวม 619 ล้านบาท หนุน Backlog ปี 64 โตตามเป้า 7,000 ล้านบาท

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) เปิดเผยว่า บริษัทชนะการประมูลงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ้านคลองแงะ-จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ช่วงบ้านโต้นนท์-บ้านลำชิง อ.นาทวี จ.สงขลา ของสำนักก่อสร้างทางที่1 กรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 599,100,789 ล้านบาท ซึ่งงานดังกล่าวจะดำเนินการในนามกิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเรียกทำสัญญา และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงเดือน ก.ย. 64

นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลัง 64 บริษัทยังมีงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินที่ประมูลได้แล้วรอเรียกลงนามในสัญญามูลค่า 523 ล้านบาท และงานก่อสร้างเขื่อนและระบบชลประทานที่รอพิจารณาผล มูลค่า 96 ล้านบาท มูลค่ารวม 619 ล้านบาท

สำหรับงานที่ประมูลได้และงานรอพิจารณาผลดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ช่วงครึ่งปีหลัง 64 เพิ่มเติมจาก Backlog ณ วันที่ 31 ก.ค. 64 จำนวน 4,272 ล้านบาท ซึ่งหากดำเนินงานตามแผน จะส่งผลให้ Backlog สิ้นปี 64 ตามเป้าหมายที่ 7,000 ล้านบาท

“บริษัทยังคงมุ่งเน้นการจัดการต้นทุนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังคงเดินหน้าประมูลงานและติดตามโครงการทั้งภาครัฐรวมถึงส่วนงานเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสการรับงานใหม่ ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้” นายชวลิต กล่าว

ติดตามข่าว หุ้นเด่นระหว่างวัน ผ่านช่องทาง Line OpenChat : https://line.me/ti/g2/wEbsUcMaP2oP45XhK3vYhQ