“ณรงค์ชัย สิมะโรจน์” ตัดขายหุ้น B กว่า 3.54% เหลือถือ 1.66%

HoonSmart.com>> “ณรงค์ชัย สิมะโรจน์” ขายหุ้น “บี จิสติกส์” ออก 74.98 ล้านหุ้น สัดส่วนกว่า 3.54% เหลือถือหุ้น 1.66%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ (B) เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2564 จำนวน 74.89 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.5418% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 53.11 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.6605% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น B ปิดตลาด 31 ส.ค.2564 อยู่ที่ 1.01 บาท เพิ่มขึ้น 0.13 บาท หรือ +14.77% มูลค่าการซื้อขาย 1,499.47 ล้านบาท

อ่านข่าว

“ณรงค์ชัย สิมะโรจน์” เฉือนขายหุ้น B กว่า 1.0923% เหลือ 4.009%

“ณรงค์ชัย สิมะโรจน์” ซื้อหุ้น B เพิ่ม 1.50% หนุนถือ 5.53%