บลจ.วรรณ ชูกองอสังหาฯ-รีทน่าลงทุน ลุยปันผล 5 กองรวด

บลจ.วรรณ โชว์ปันผลกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 4 กองทุน และ 1 กองทุนทรัสต์ อัตราเฉลี่ยผลตอบแทนยังอยู่ในเกณฑ์น่าสนใจระดับ 5-6% แนะลงทุนเป็นทางเลือกในภาวะตลาดหุ้นยังมีความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศที่ยังไม่ชัดเจน

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า มุมมองเชิงบวกต่อกลุ่ม Property Fund & REITs โดยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลยังคงอยู่ในระดับที่ดีในภาวะที่ตลาดหุ้นผันผวนจากหลายปัจจัยที่เข้ามากระทบ อาทิ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนและเงินทุนที่ไหลออกจากตลาดหุ้น Emerging Markets

“แม้ทิศทางดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นและกดดันให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีแคบลง ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลกลุ่ม REIT ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 5.6% และอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีอยู่ที่ระดับ 2.7% ผมมองว่ากลุ่ม REITs ยังน่าสนใจในแง่มุมของอัตราผลตอบแทน(Yield) โดยเฉพาะตัวที่มี Dividend Growth ประกอบกับในภาวะที่ตลาดหุ้นปัจจุบันอาจจะมีความผันผวนเป็นระยะๆ ตามการเคลื่อนไหวของปัจจัยภายนอกประเทศ ผมมองว่าการกระจายการลงทุนในกอง REIT อาจช่วยลดความผันผวนจากผลตอบแทนในระยะสั้นได้” นายพจน์ กล่าว

ในส่วนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของบลจ.วรรณ คณะกรรมการจัดการลงทุนได้มีมติจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของผลดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์(MIPF) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.5500 บาท โดยมีอัตราจ่ายปันผลเฉลี่ย 5.11% ต่อปี เมื่อเทียบกับภาคตลาดอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยแลนด์ โฮสพิตี้(TLHPF) ในอัตราหน่วยลงทุน 0.3650 บาท โดยมีอัตราจ่ายปันผลเฉลี่ยละ 6.57%ต่อปี เมื่อเทียบกับภาคตลาดอสังหาริมทรัพย์

หากพิจารณาจ่ายปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก (BKKCP) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2000 บาท โดยมีอัตราจ่ายปันผลเฉลี่ย 6.74% ต่อปี เมื่อเทียบกับภาคตลาดอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1(TIF1) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.1340 บาท โดยมีอัตราจ่ายปันผลเฉลี่ย 6.29% ต่อปี เมื่อเทียบกับภาคตลาดอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ ได้พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพิทาลีตี้ (GAHREIT) จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.3000 บาท โดยมีอัตราจ่ายประโยชน์ตอบแทนเฉลี่ย 6.14% ต่อปี เมื่อเทียบกับภาคตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยทั้ง 5 กองทุนจะกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน(กองทุนทรัสต์) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลกองทุนและสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน(กองทุนทรัสต์) ในวันที่ 12 กันยายน 2561