IMH ซื้อหุ้นคืนในตลาด 14 ก.ย.-11 มี.ค.65 เล็งเทกโอเวอร์ รพ.เพิ่ม 1-2 แห่ง

HoonSmart.com>> “บอร์ดโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ” อนุมัติวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืนในตลาด 3 ล้านหุ้น กว่า 1.40% เริ่ม 14 ก.ย.-11 มี.ค.65 ด้าน CEO “ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์” สบช่องเดินเกมรุกปี 65 เปิดสเต็ป Re-Open เล็งเทคโอเวอร์ รพ. เพิ่ม 1-2 แห่ง ลุยเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง พร้อมส่งซิกจ่อเจรจาสั่งวัคซีนไฟเซอร์ล็อตใหญ่ ฉีดให้กลุ่มลูกค้า ด้าน บล.ทรีนีตี้ ให้ราคาเป้าหมาย 24 บาท/หุ้น

ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์

ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ (IMH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ส.ค.64 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 3 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 1.4 % ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด รวมระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 14 ก.ย. 2564 – 11 มี.ค. 2565

นอกจากนี้ ในปี 2565 IMH วางกลยุทธ์โดยการปรับแผนรองรับการ Re-Open หลังสถานการณ์ โควิด-19 รวมถึงศึกษาแผนการขยายกิจการ โดยการเข้าซื้อโรงพยาบาลเพิ่ม (M&A) 1- 2 แห่ง ขนาด 100 – 300 เตียง ขณะเดียวกันยังมีแผนเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วย เข้าเบิกรัฐระดับทุติยภูมิ โดย IMH คาดว่าจะมีผู้ป่วยส่งต่อจากศูนย์อนามัยฯ เพิ่มอีกเป็นเท่าตัว หลังจากที่ IMH และโรงพยาบาลประชาพัฒน์ เริ่มเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้เป็นผลจากการที่สถานพยาบาลมีศักยภาพในการตรวจเชื้อและฉีดวัคซีนโควิด จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มคนทั่วไป

นอกจากนี้ IMH มองว่าหลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิด ทำให้การฉีดวัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นและต้องมีการฉีดเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันไวรัสต่างๆ ส่งผลให้ IMH ได้เริ่มเจรจาสั่งวัคซีนไฟเซอร์ล็อตใหญ่เข้ามา เพื่อรองรับการฉีดให้กลุ่มลูกค้า IMH ในปี 2565 หลังจากประสบความสำเร็จในการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม กว่า 300,000 โดส ในปี2564มาแล้ว

ทางด้านบทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เคาะราคาเป้าหมายที่เหมาะสมหุ้น IMH ที่ระดับราคา 24 บาท/หุ้น โดยชูศักยภาพ IMH มีความโดดเด่นและได้รับอานิสงส์ ในการเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อช่วงโควิดแบบครบวงจร และมีแผนปรับตัวธุรกิจ หลัง Re- open ในปี2565 ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจในอนาคต

หุ้น IMH ปิดตลาด 30 ส.ค.2564 ที่ราคา 14.00 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ -0.71% มูลค่าการซื้อขาย 38.57 ล้านบาท