“ไทยแอร์เอเชีย” เตรียมเปิดบริการ 11 เส้นทางบินในประเทศ 3 ก.ย.64

HoonSmart.com>> “เอเชีย เอวิเอชั่น” เผย “สายการบินไทยแอร์เอเชีย” เตรียมเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ 11 เส้นทาง ตั้งแต่ 3 ก.ย.64

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย (บริษัทย่อย) เปิดเผยว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียจะกลับมาให้บริการบางเส้นทางภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.2564 เป็นต้นไป เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทาง โดยจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศรวม 11 เส้นทาง อาทิ เส้นทางดอนเมืองสู่ เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช เชียงราย ขอนเเก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม ร้อยเอ็ด และนราธิวาส ก่อนจะพิจารณาขยายเปิดบินเส้นทางภายในประเทศอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการเดินทางเข้าออกของจังหวัดจุดหมายปลายทาง พร้อมมีเอกสารการได้รับวัคซีนครบเกณฑ์ และ/หรือ มีเอกสารแสดงผลการตรวจโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) หรือ เป็นผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรการอื่นของจังหวัดจุดหมายปลายทาง (อาทิ มีเอกสารรับรองว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อมาไม่
เกิน 90 วัน หรือ มีเอกสารรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการกักตัวแล้ว หรือ มีเอกสารดำเนินการตามโครงการพื้นที่นนำร่องเปิดประเทศ Sandbox) พร้อมแจ้งความจำเป็นในการเดินทางผ่าน https://covid-19.in.th/

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย ยังคงมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เคร่งครัด อาทิ ผู้โดยสาร จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องบินและจุดสัมผัสต่างๆ เป็นประจำ มาตรฐานระบบกรองอากาศบนเครื่องบินด้วย HEPA Filter ซึ่งสามารถกรองฝุ่นละออง ไวรัสแบคทีเรีย และอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง 99.99% การจำกัดจำนวนผู้โดยสารบนเที่ยวบินไม่เกิน 75% และรถรับ-ส่งไม่เกิน 50 คนต่อเที่ยว การไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน การเว้นระยะห่างและลดการสัมผัส รวมทั้งมาตรการด้านพนักงานผู้ให้บริการทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามข้อกำหนด

บริษัทฯ และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย ยังคงติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยเร็วที่สุด