SCB แจกปันผลกลางปีนี้ 1.38% BBL-KBANKให้ไม่ถึง 1%

HoonSmart.com>> แบงก์ใหญ่ประกาศจ่ายเงินปันผลกลางปี 64 ออกมาแล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด 1.38% แซงหน้าธนาคารเกียรตินาคินภัทรที่ให้ 1.36% ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1.28% ส่วนธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทยแจกแค่ 0.87% และ 0.42% ตามลำดับ บล.หยวนต้าคาด KBANK แจกสูงถึง 1.94 บาท หรือ 1.8%


ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นแบงก์แรกที่ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.43 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 1.38% เทียบกับราคาหุ้นปิดที่ 104 บาท ของวันที่ 26 ส.ค.2564 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ นับเป็นผลตอบแทนที่ดี แต่ธนาคารที่ทยอยประกาศเงินปันผลตามมากลับไม่ได้สูงอย่างที่คาดหวัง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) ให้หุ้นละ 0.75 บาท เท่ากับ 1.36% ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)ให้ 0.40 บาทคิดเป็น  1.28% ธนาคารกรุงเทพ(BBL)แจกปันผล 1 บาท หรือเท่ากับ  0.87% และธนาคารกสิกรไทย(KBANK)ให้ผลตอบแทนเพียง 0.42% หรือหุ้นละ 0.40 บาท

ด้านบล.หยวนต้า(ประเทศไทย) แนะนำซื้อ KBANK เพราะคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 1.94 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 1.8% และคงคาดการณ์กำไรสุทธิทั้งปีที่ 38,078 ล้านบาท เติบโต 29.1% หลังจาก 6 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 19,521 ล้านบาท เท่ากับ 51.3% ของประมาณการทั้งปี

แนวโน้มกำไรจากการดำเนินงานจะเริ่มทยอยขยับขึ้นในช่วงที่เหลือของปีด้วยการเติบโตของสินเชื่อใหม่ในกลุ่มรายย่อยและกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน