KKP ปันผลระหว่างกาล 0.75 บาท ขึ้น XD 8 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” อนุมัติจ่ายปันผลงวดระหว่างกาลอัตรา 0.75 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ก.ย.นี้ จ่ายเงิน 23 ก.ย.64

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) เปิดเผยมติคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564 อนุมัติให้จ่ายเงินปัยผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.2564 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 9 ก.ย. 2564 ขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 8 ก.ย. 2564 และจ่ายเงิน 23 ก.ย. 2564