Eastspring ออกแคมเปญ Money Parenting หนุนพ่อแม่สอนลูกเรื่องเงิน

HoonSmart.com>> “TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring” เปิดตัวเว็บไซต์และแคมเปญกับเหล่า Influencer เกี่ยวกับการลงทุนเพื่ออนาคตของครอบครัว ภายใต้คอนเซ็ปต์ Money Parenting, grow your smart kids “พ่อแม่สอนลูกเรื่องเงิน สร้างอนาคตที่สมาร์ทให้ลูกคุณ

อดิศร เสริมชัยวงศ์

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring) กล่าวถึงแนวคิดการลงทุนที่จะยั่งยืนในระยะยาวว่า ” ‘ครอบครัว’ เป็นที่แรกที่ควรปลูกฝังนิสัยการใช้เงินที่ดีให้กับเด็กๆตั้งแต่ยังวัยเยาว์ เพราะในช่วงดังกล่าว เด็กๆเปรียบเสมือนฟองน้ำ ที่จะคอยซึมซับพฤติกรรมการใช้เงิน และเรียนรู้ไปพร้อมกันกับแนวทางการใช้ชีวิตของคุณพ่อ-คุณแม่…เราจึงต้องพร้อมที่ จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการออมเงินให้ถูก ใช้เงินให้เป็น เพื่อสร้างนิสัย วินัยทางการเงิน เพื่อสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกๆของเรา”

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ทุกคนกำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด 19 สภาพเศรษฐกิจอยู่ในช่วงวิกฤต ทำให้หลายคนประสบปัญหาเรื่องการเงินภายในครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะเห็นได้ว่าการวางแผนในการจัดการเรื่องการเงิน การรู้จักการออมเงินไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้รับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้

สำหรับแนวคิดของ Eastspring Money Parenting เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนมีสไตล์การสอนลูกที่ต่างกัน หากทุกคนค้นพบตัวตนของตัวเอง รู้ว่าตัวเองเป็นลักษณะอย่างไร จะทำให้สามารถเลือกเรียนรู้วิธีการที่เหมาะสมในการสอนลูกเรื่องการเงินในด้านต่างๆได้ดียิ่งขึ้น งานวิจัยที่อยู่เบื้องหลัง “พ่อแม่สอนลูกเรื่องเงิน” นั้น ที่ได้ทำการศึกษาเจาะลึกคุณพ่อคุณแม่กว่า 10,000 คนที่อยู่ใน 9 ประเทศในเอเชีย ในเรื่องความเชื่อ ทัศนคติ และความท้าทายของคุณพ่อคุณแม่ในยุคปัจจุบันผ่านการสำรวจที่ชื่อว่า Asia Money Parenting โดยมี Dr.Mansur Khamitov (PhD, MBA) ศาสตราจารย์ด้านการตลาดและพฤติกรรม ผู้บริโภค Nanyang Business School Singapore (NTU) และรองประธานสมาคม American Marketing Association’s CBSIG เป็นผู้ดูแลและควบคุมผลงานวิจัย ซึ่งครอบคลุมคุณพ่อคุณแม่จากหลากหลายเชื้อชาติและกลุ่มอายุ ทุกระดับชั้นรายได้ และพื้นฐานการศึกษา เพื่อให้ได้ลักษณะเฉพาะ แนวโน้ม และรูปแบบการสอนลูกเรื่องเงินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

จากงานวิจัยสามารถแบ่งคุณลักษณะเฉพาะตัวได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ Preserver (ผู้พิทักษ์), Nurturer(ผู้สั่งสอน), Balancer (ผู้รักสมดุล), Explorer (นักสำรวจ) และ Go-Getter(ผู้มุ่งมั่น) ซึ่งเชื่อว่าเมื่อเรารู้ตัวตน เข้าใจตนเองว่าเป็นผู้ปกครองแบบไหนแล้วก็จะสามารถเข้าใจรูปแบบการสอนของตน และต่อยอดสร้างเป็นเทคนิคเฉพาะ ส่งต่อทัศนคติและความเชื่อเรื่องการเงินแก่ลูกๆ ของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในระยะยาวได้

Eastspring ต้องการช่วยคุณพ่อและคุณแม่ให้ เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในเรื่องการเงิน รวมทั้งต้องการให้ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือต่างๆ แก่ พวกเขา เพื่อที่จะได้นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้สอนเด็กๆ ในเรื่องการเงินและการวางแผนสำหรับอนาคตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เราได้จัดทำแบบไซด์เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ สร้างตัวช่วย เช่นชุดคำถามง่ายๆ (Quiz) เพือให้ผู้ปกครองได้เข้าใจตนเอง รวมทั้งมีบทความแนวคิดการสอนลูกเรื่องเงินต่างๆที่น่าสนใจ และรวบรวมมาประเทศต่างๆ รวมถึงมีส่วนของโซลูชั่นผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนที่เป็นตัวช่วยง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้ ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามได้ที่งานสัมมนารูปแบบใหม่ภายใต้หัวข้อ “Driving Growth For Your Smart Future” ที่ Thanachart Fund Eastspring จัดร่วมกับ ttb และ Amundi ในวันที่ 31 สิงหาคม นี้ ที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย https://ttbsmartportpublic.virtualeventthailand.com/

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจแนวคิด Money Parenting หรือต้องการปรึกษาการลงทุนเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ www.Thanachartfundeastspring.com และ www.tmbameastspring.com หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร 1725 หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ Thanachart Fund Eastspring โทร 0-2126-8399 ในวันและเวลาทำการ