ตลท.ขยายเวลา”DIMET, DIMET-W3,DIMET-W4 “เข้าข่ายกำกับการซื้อขาย ระดับ2 ตั้งแต่ 26 ส.ค.ถึง 15 ก.ย.

HoonSmaart.com>>ตลท.ขยายเวลา”DIMET, DIMET-W3,DIMET-W4 “ เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ2 ตั้งแต่ 26 ส.ค.ถึง 15 ก.ย.

ตลาดหลักทรัพย์(ตลท.) ขยายเวลาดำเนินมาตรการ ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) (DIMET) ,ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) ครั้งที่ 3 (DIMET-W3) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) ครั้งที่ 4 (DIMET-W4) ตั้งแต่ 26 ส.ค. 2564 ถึง 15 ก.ย. 2564

โดย DIMET ปิดตลาดที่ 0.77 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท เปลี่ยนแปลง +11.59% มูลค่าซื้อขาย 236.41 ล้านบาท
DIMET-W3 ปิดตลาดที่ 0.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.13 บาท เปลี่ยนแปลง +30.95 % มูลค่าซื้อขาย 1.77 ล้านบาท
DIMET-W4 ปิดตลาดที่ 0.41 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท เปลี่ยนแปลง +7.89% มูลค่าซื้อขาย 83.05 ล้านบาท