PSL ควักกำไรสะสมจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.50 บาท

HoonSmart.com>> บอร์ด “พรีเชียส ชิพปิ้ง” อนุมัตินำกำไรสะสมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นอัตรา 0.50 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 27 ส.ค.นี้ จ่ายเงิน 10 ก.ย.64

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 30 ส.ค. 2564 ขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 27 ส.ค. 2564 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 ก.ย. 2564
 
 
อ่านข่าว

PSL ฟาดกำไร 826 ลบ. Q2/64 รายได้เดินเรือพุ่ง 192%