TQR โชว์ Q2/64 กำไรกระฉูด 54.58% บอร์ดใจป้ำจ่ายปันผล 0.165 บาท/หุ้น

HoonSmart.com>>TQR ผลงานไตรมาส 2/64 กำไรแตะ 57.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.58% จากปีก่อน ผลจากรายได้ธุรกิจนายหน้าประภัยต่อเติบโตต่อเนื่อง บอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.165 บาทต่อหุ้น พร้อมประกาศตั้งบริษัทร่วมทุน “อาร์สแควร์” ถือหุ้น 55% ลุยธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยี เรียนรู้ อบรม ผ่านระบบออนไลน์ มั่นใจหนุนผลงานปี 64 เติบโตต่อเนื่อง

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ (TQR) ผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 57.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.58% และมีรายได้รวม 93.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.18% สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 68.93 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 51.20% ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 136.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.76%

ปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) มากขึ้น และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)

“ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/64 ยังสามารถเติบโตได้ดี เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคในด้านของประกันภัยต่างๆ มียังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ทำให้ความต้องการทำประกันภัยยังคงมีต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ กับ บริษัทประกันภัย ออกมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งมั่นใจว่า จะช่วยสนับสนุนผลงานทั้งรายได้และกำไรให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน” นายชนะพันธุ์กล่าว

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQR กล่าวว่า แผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาประกันภัยในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในธุรกิจบริการใหม่ๆ อาทิ การประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)ประกันภัยต่อกลุ่มความรับผิดตามกฎหมาย (Liability)และ ประกันภัยพืชผล (Crop Insurance) โดยเฉพาะการประกันภัยกัญชา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อให้มากขึ้น อีกทั้ง เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ และสนับสนุนผลงานให้เติบโตได้ในอนาคต ในอัตราที่โดดเด่นต่อเนื่องต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 37,950,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายในอัตรา 55% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 กันยายน 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ภายใต้ชื่อ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด โดยร่วมทุนกับบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้าน Online Learning Platform เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ออนไลน์(Online Learning Solutions) และระบบระบุตัวตนผู้ใช้งาน (Face Detection and Face Recognition) โดย TQR จะถือหุ้นในสัดส่วน 55% ซึ่งคาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้ง และเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในไตรมาส 3/2564