ดัชนี KR-ECI เดือนก.ค.อยู่ที่ 34.7 ต่ำกว่าช่วงล็อกดาวน์ เม.ย.63 ที่ 35.1

HoonSmart.com>>ดัชนี KR-ECI เดือนก.ค.อยู่ที่ 34.7 ปรับลดลงต่ำกว่าช่วงล็อกดาวน์ปีก่อน (เม.ย.63) ที่อยู่ที่ 35.1 สะท้อนครัวเรือนจำนวนมากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ โดยมีรายได้จากการจ้างงานลดลง

นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเม.ย.ที่มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ปรับลดลงมาต่อเนื่องจนในเดือนก.ค. 64 อยู่ที่ 34.7 ซึ่งเป็นระดับต่ำกว่าในเดือนเม.ย. 63 (มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศ) ที่อยู่ที่ 35.1 ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 36.6 ปรับลดลงจากเดือนก่อนที่ 38.9 บ่งชี้ว่าครัวเรือนยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของภาวะการจ้างงานและรายได้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้จัดทำผลสำรวจเพิ่มเติมในเรื่องผลกระทบจากการล็อกดาวน์ใน 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยพบว่าครัวเรือนจำนวนมากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ โดยมีรายได้จากการจ้างงานที่ลดลง ขณะที่มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ (โครงการคนละครึ่งและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้) ยังมีครัวเรือนบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ และบางโครงการยังไม่ตอบโจทย์ ปัจจัยดังกล่าวจะยิ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชน (ผลสำรวจจัดทำในช่วงปลายเดือนก.ค.)

ในระยะข้างหน้าภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนยังเผชิญความไม่แน่นอนสูง โดยในช่วงเดือนส.ค. มาตรการควบคุมการระบาดเริ่มมีความเข้มงวดและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ดังนั้นมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจที่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบและเข้าถึงได้ง่ายจึงยังมีความจำเป็นต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีมาตรการเยียวยา 9 กลุ่มอาชีพในพื้นที่ 13 จังหวัดเพิ่มเติมซึ่งน่าจะสามารถช่วยประคับประคองการดำรงชีพได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม การเร่งจัดการสถานการณ์เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลง ทั้งการตรวจเชิงรุก การแจกจ่ายและการจัดหาวัคซีนยังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่ไปด้วย