SCB CIO แนะลงทุนตลาดหุ้นจีนต้องถือยาว 1 ปี ขึ้นไปเท่านั้น

HoonSmart.com>>SCB CIO ประเมินการออกกฎระเบียบคุมธุรกิจ Internet และ Non-Internet ของทางการจีนยังมีแนวโน้มเข้มงวดต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2021 แนะการลงทุนในตลาดหุ้นจีนต้องถือ 1 ปี ขึ้นไปเท่านั้น ส่วนหุ้นที่ควรลงทุนกลุ่มGreen Energy, EV, Tech Hardware และ Semiconductor

SCB CIO วิเคราะห์ว่าการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นบนกลุ่มธุรกิจ Internet และ Non-Internet ของทางการจีน ในช่วง 1-3 เดือนที่ผ่านมา เริ่มทวีความรุนแรงและครอบคลุมหลายบริษัทมากขึ้น และประเมินว่าทิศทางการออกกฎระเบียบและการคุมเข้มบริษัทจากทางการจีนในอนาคต โดยเฉพาะบนกลุ่มบริษัท platform ขนาดใหญ่ ยังมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดต่อเนื่องอย่างน้อยในช่วงที่เหลือของปี 2021

โดยภาพรวมการคุมเข้มบริษัทของทางการจีน อยู่ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การเพิ่มเสถียรภาพและลดความเสี่ยงในภาคการเงินโดยเฉพาะกลุ่ม fintech (Financial de-risking มีความคืบหน้าค่อนข้างมาก) 2) การตรวจสอบการผูกขาดทางธุรกิจ (Anti-trust investigation มีความคืบหน้าปานกลาง) และ 3) การปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลและผู้บริโภค (Data Security & Consumer Protection อยู่ในช่วงเริ่มต้น)

นอกจากนี้ ยังมีการออกกฎระเบียบด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นการลดภาระทางการเงินของครัวเรือน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านอสังหาริมทรัพย์ และ ด้านอื่นๆ เช่น การออกแนวทางและกฎระเบียบกับกลุ่ม Internet platform ที่มีโมเดลธุรกิจเกี่ยวกับ food delivery, on-demand delivery และบริการเรียกรถ

ทั้งนี้ SCB CIO ประเมินว่า กลุ่มที่อาจเผชิญแรงกดดันประเด็นการลดภาระทางการเงินของครัวเรือนในระยะถัดไป คือ กลุ่ม online gaming ที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ online digital entertainment ขณะที่ ยังมีโอกาสค่อนข้างต่ำที่ทางการจีนจะห้ามระดมทุนผ่าน VIE (Variable Interest Enterprise) กับกลุ่มอื่นๆ

และประเมินว่า มีโอกาสค่อนข้างต่ำที่ดัชนี MSCI China จะปรับฐานลงอย่างมากต่อจากระดับปัจจุบัน แม้ดัชนี MSCI China ปรับฐานราว -13.5% ขณะที่ CSI300 -7.8% นับตั้งแต่ทางการจีนได้ออกมาตรการคุมเข้มกับธุรกิจกลุ่มโรงเรียนกวดวิชา แต่ความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น (Regulatory risk) กับกลุ่ม internet platform โดยเฉพาะหุ้นจีนฝั่ง Offshore ยังคงมีอยู่ จะส่งผลให้ดัชนี MSCI China ซึ่งมีสัดส่วนของกลุ่ม internet platform ค่อนข้างสูง ยังมีแนวโน้มผันผวนสูง และ underperform ดัชนีหุ้นจีนฝั่ง Onshore ในช่วงที่เหลือของปี 2021 นอกจากนี้ ตลาดหุ้นจีนฝั่ง Onshore ยังมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการปรับลด RRR และอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินเพิ่มเติม ในช่วงที่เหลือของปี และ หุ้นกลุ่มที่สอดรับกับมาตรการสนับสนุนของทางการจีน เช่น Green Energy, EV, Tech Hardware และ Semiconductor จะยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี

ทั้งนี้แม้ Valuation ของหุ้นกลุ่ม internet platform ของจีนจะมีความน่าสนใจมากขึ้น เมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่ม internet platform ของสหรัฐฯ แต่ความเสี่ยงในการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดจากทางการจีน โดยเฉพาะนัยต่อหุ้นจีนฝั่ง Offshore ที่ยังมีแนวโน้มดำเนินต่อเนื่อง จะสามารถกดดันให้ Valuation ของกลุ่มฯ ยังปรับลดลงได้อีก

ทั้งนี้คงคำแนะนำ Neutral สำหรับการลงทุนในหุ้นจีน สถานการณ์การลงทุนหุ้นจีนในปัจจุบัน เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว (ถือยาว 1 ปี ขึ้นไป) เท่านั้น และไม่เหมาะสำหรับกรอบการลงทุนระยะสั้น โดยแนะนำ “ถือ” (ไม่ซื้อ ไม่ขาย) โดยเฉพาะกรอบการลงทุนระยะสั้น (น้อยกว่า 1 ปี) หากมีสถานการณ์ลงทุนอยู่แล้วยังสามารถถือลงทุนต่อไปได้ หากยังไม่มีสถานะการลงทุนและเป็นกรอบการลงทุนระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) สามารถทยอยสะสมสำหรับหุ้นจีน A-shares เท่านั้น เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากกฎเกณฑ์และการตรวจสอบของทางการจีนที่น้อยกว่าหุ้นจีน H-Shares / ADR