TM ปรับกลยุทธ์ครึ่งหลังเน้นสินค้าฆ่าเชื้อไวรัส มั่นใจทั้งปีรายได้โต 650-700 ลบ.

HoonSmart.com>>บมจ.เทคโนเมดิคัลเดินเกมเจาะตลาดผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด ทั้ง Antigen test kit -ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ เตรียมจำหน่าย Oxygen High Flow และ Oxygen Concentrator กลางส.ค.นี้ มั่นใจรายได้ทั้งปีโตตามเป้า 650-700 ล้านบาท ขณะที่ครึ่งปีแรกบริษัทมีรายได้ 293.58 ล้านบาท ลดลง 5 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล (TM) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส โดยยังคงเน้นนำสินค้าที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาจำหน่ายเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการตลาด โดยเฉพาะชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 (Antigen test kit) ที่บริษัทฯได้เริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งล่าสุดมียอดออเดอร์เข้ามาแล้วกว่า 70 ล้านบาท

และภายในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ บริษัทฯเตรียมจำหน่ายสินค้าใหม่ คือ อุปกรณ์ใช้สำหรับควบคุมการไหลของออกซิเจน (Oxygen High Flow) และเครื่องผลิตออกซิเจนในความเข้มข้นที่สูง (Oxygen Concentrator) ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการมากในการดูแลผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงเครื่องฟอกอากาศ เพื่อใช้ภายในบ้านที่มีไอออน ช่วยการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก ได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง ที่ปัจจุบันมีความต้องการเป็นจำนวนมาก และบริษัทฯจำหน่ายอยู่แล้วยังคงมีดีมานด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯในครึ่งปีหลังอย่างต่อเนื่อง

“บริษัทฯมั่นใจว่า แนวโน้มผลการดำเนินในครึ่งปีหลังจะมีทิศทางการเติบโตมากกว่าช่วงครึ่งปีแรก 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ขณะที่สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับไวรัสโควิด-19 ก็ยังพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งก็จะส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ ในปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ 650-700 ล้านบาท จากครึ่งปีแรกบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้ากว่า 293 ล้านบาท”

ส่วนความคืบหน้าของการดำเนินการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลเฉพาะทางภายใต้โครงการ “THE PARENTS” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารTM กล่าวเพิ่มว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อม ในการก่อสร้างอาคาร Nursing Home เพื่อใช้เป็นสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุทุกภาวะ เฟส2 คาดว่าเริ่มก่อสร้างได้เดือนตุลาคมนี้ ซึ่งคาดว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลเฉพาะทางดังกล่าว จะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2566 ซึ่งหากแผนขยายธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย จะส่งผลให้บริษัทฯ ทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจนี้เข้ามาเฉลี่ย100-150 ล้านต่อปี โดยรายได้ดังกล่าวเข้ามาชัดเจนตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า 293.58 ล้านบาท ลดลง 15.31 ล้านบาท หรือ 5 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะยอดขายจากสินค้ากลุ่มผ่าตัดหัวใจลดลง ประกอบกับการแข่งขันด้านราคามีความรุนแรงสูง อีกทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า อาทิ ค่าขนส่งทางเรือ และทางอากาศ มีการปรับตัวสูงขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ ) สำหรับงวด 6 เดือน 2564 อยู่ที่ 29.74 ล้านบาท แต่มีขาดทุนสุทธิ (งบการเงินรวม) จำนวน 0.67 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการขายที่ดินให้ TMNC จำนวน 28.60 ล้านบาท ขณะที่มีขาดทุนเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจากยอดขายลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น) และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากกาไรขายที่ดินของบริษัทใหญ่