GGC ฟื้น Q2/64 พลิกกำไร 80 ลบ. รายได้เพิ่ม ขาดทุนสต็อกลดลง

HoonSmart.com>> “โกลบอลกรีนเคมิคอล” ไตรมาส 2/64 พลิกมีกำไร 80 ล้านบาท เติบโต 123% กวาดรายได้รวม 4,808 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% ขาดทุนสต็อกลดลง

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 พลิกมีกำไรสุทธิ 79.62 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.08 บาท เพิ่มขึ้น 123% จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 343.74 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.34 บาท

ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2564 กำไรสุทธิ 173.86 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.17 บาท เติบโต 266% จากงวดปีก่อนขาดทุนสุทธิ 105.10 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.10 บาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทั้งหมด 4,808 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 22% และมี Adjusted EBITDA จำนวน 243 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 4% ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้ผลกระทบจาก Stock Loss & NRV จำนวน 24 ล้านบาท

ส่วนผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2564 มีรายได้จากการขาย จำนวน 9,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% มีEBITDA จำนวน 469 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108% และมี Adjusted EBITDA จำนวน 426 ล้านบาท ลดลง 16%

กลุ่มธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ ในไตรมาส 2/64 ปริมาณการขาย อยู่ที่ 76,114 ตัน ปรับตัวลดลง 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้ดีเซลในภาคพลังงานลดน้อยลง ประกอบกับนโยบายของภาครัฐ ที่มีการผลักดันให้ประชาชนหันมาใช้ไบโอดีเซล B10 เป็นดีเซลเกรดหลักของประเทศทดแทน B7 ตั้งแต่ ม.ค.2563 นั้น ยังไม่ได้รับการตอบรับมากนัก

ด้านราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตามราคาน้ำมันปาล์มดิบที่เป็นวัตถุดิบหลัก เนื่องจากปริมาณสต๊อกของประเทศที่ลดลงจากระดับ 523,188 ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ระดับ 292,268 ตัน ณ สิ้นไตรมาส 2/64 เป็นผลจากที่ผลผลิตไม่ออกตามฤดูกาลอย่างไรก็ตาม บริษัทรับรู้รายได้จากการขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ส่วนกลุ่มธุรกิจแฟตตี้แอลกอฮอล์ในไตรมาส 2/64 ปริมาณการปรับตัวเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการเร่งส่งมอบยอดคงค้างจากไตรมาส 1 ที่บริษัทมีการหยุดแก้ปัญหา impurity ในระบบการผลิต ในขณะที่ราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ปรับเพิ่มขึ้นถึง 71% ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราควัตถุดิบ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยหนาวทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐ และจากการหยุดซ่อมบำรุงของผู้ผลิตรายใหญ่บางส่วนในเอเซีย ช่วงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้จากการขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน