วิจัยกสิกรฯ คาดรายได้ขนส่งออนไลน์ปีนี้โต 19% มองโควิดระบาดหนักกระทบชั่วคราว

HoonSmart.com>> “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ประเมินโควิดระบาดหนัก กระทบขนส่งสินค้า Online ติดขัดชั่วคราว คาดรายได้ยังขยายตัว 19.0% ในปี 64 ชะลอตวลงจากปีก่อนขยายตัว 31.3%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินสถานการณ์การระบาดของโควิดที่รุนแรงขึ้น จนทำให้พนักงานขนส่งสินค้าออนไลน์บางพื้นที่ติดเชื้อ ประกอบกับการขยายมาตรการล็อกดาวน์ต่ออีก 14 วันเป็นอย่างน้อยในเดือนสิงหาคม ส่งผลกระทบชั่วคราวต่อการจัดส่งสินค้าโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่เน่าเสียหรือหมดอายุง่าย เช่น กลุ่มอาหารสด ผัก ผลไม้ต่างๆ แต่สำหรับกลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ของใช้ส่วนตัว อาหารแห้ง (เน่าเสียได้ยาก) อาจจะได้รับผลกระทบที่น้อยกว่า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ภาพรวมของธุรกิจขนส่งสินค้าออนไลน์ในปี 2564 นี้ แม้ว่าน่าจะเติบโตได้ประมาณ 19.0% หรือมีมูลค่าราว 71,800 ล้านบาท แต่เป็นการเติบโตที่ชะลอลงจากปีก่อนที่ขยายตัว 31.3% อันเป็นผลกระทบจากโควิด รวมถึงผลของราคาค่าขนส่งที่ถูกลง และหากพิจารณาถึงต้นทุนในการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโควิดคาดว่าน่าจะเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการอาจไม่สามารถปรับราคาค่าขนส่งเพิ่มขึ้นได้

ดังนั้น การเติบโตของรายได้ในภาพรวมที่อัตรา 2 หลัก อาจจะไม่สะท้อนถึงผลประกอบการที่ดีขึ้นของผู้ประกอบการทุกราย และด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลาย ความเสี่ยงในการบริหารจัดการต้นทุนน่าจะยังคงมีอยู่ จึงมีความเป็นไปได้ว่าผลประกอบการสุทธิของผู้ประกอบการบางรายอาจจะประสบภาวะขาดทุน หรือผู้ประกอบการบางรายที่ยังมีกำไรก็มีแนวโน้มที่ชะลอตัวลง จากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น