FPT ต้นทุนลดหนุนกำไร 463 ลบ. Q3/64 โต 20%

HoonSmart.com>> “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” เปิดงบไตรมาส 3/64 กำไรสุทธิ 463 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากงวดปีก่อน คุมต้นทุนจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง ด้านรายได้รวมลดลง 22.1% อยู่ที่ 3,844 ล้านบาท

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) หรือ FPT เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 463.36 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.20 บาท เพิ่มขึ้น 20.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 384.53 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.19 บาท

งวด 9 เดือน ปี 2564 กำไรสุทธิ 1,428.32 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.62 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,505.62 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.75 บาท

ในงวดไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 3,844.7 ล้านบาท ลดลง 22.1% หรือ 1,092.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยบันทึกกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 459.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.0% หรือ 59.9 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง 984.8 ล้านบาท หรือ -25.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่จากการระบาดโควิดระลอกที่ 3 ในช่วงต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ยอดการจองบ้านลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ประกอบกับสภาวะตลาดมีการแข่งขันสูง

ด้านรายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้องลดลง 132.0 ล้านบาท หรือ -19.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) ทำให้ไม่สามารถรับรู้รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีภายใต้สัญญาเช่าช่วงที่ดิน 90 ล้านบาทต่อไตรมาส

รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 11.3 ล้านบาท หรือ 33.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการปรับแผนงานเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด ร่วมกับการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตามรายได้จากธุรกิจโรงแรมมีสัดส่วนเพียง 1.2% ในไตรมาสนี้เมื่อเทียบกับสัดส่วน 0.7% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้ค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 36.4 ล้านบาท หรือ 24.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มขึ้น ร่วมกับการให้บริการในการจัดการด้านต่าง ๆ แก่หน่วยธุรกิจภายใต้การลงทุนของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ บันทึกกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 19.6 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2564 จากการขายที่ดินให้แก่บุคคลหรือกิจการอื่น ซึ่งเป็นรายการที่มิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยขึ้นอยู่กับโอกาสที่เหมาะสม

ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 3,430.6 ล้านบาท ลดลง 23.3% หรือ 1,044.3 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง โดยต้นทุนจากประกอบธุรกิจลดลงร้อยละ 22.7 หรือ 741.9 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวได้ดีอยู่ที่ 32.1%

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสามารถควบคุมต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารให้ลดลงกว่า 29.6% หรือ 271.0 ล้านบาท พร้อมบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนทางการเงินปรับตัวลดลง

นอกจากนี้ ในระหว่างงวดบริษัทได้รับการยกเลิกสัญญาเช่าจากผู้เช่ารายหนึ่งส่งผลให้มีการรับรู้ค่าปรับบันทึกในส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้