“บ้านปู” ปิดดีลขายหุ้นกู้ 1.6 หมื่นลบ. ยอดจองล้น 4 เท่า

HoonSmart.com>> “บ้านปู” ประสบความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้ 4 รุ่น อายุ 3-10 ปี อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 1.58%-3.80% ต่อปี นักลงทุนจองซื้อเกินกว่าจำนวนเสนอขายถึง 4 เท่า ต้องเพิ่มจำนวนเสนอขายรองรับความต้องการ ปิดยอด 1.6 หมื่นล้านบาท ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายชี้ตลาดยังมีความต้องการลงทุนหุ้นกู้ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ “บ้านปู” ตอบโจทย์การลงทุน

สมฤดี ชัยมงคล

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมถึงผู้ลงทุนสหกรณ์ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ฯ ของบริษัทฯ เกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ วางแผนที่จะเสนอขายในตอนแรกถึง 4 เท่า ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจเพิ่มจำนวนหุ้นกู้ฯ ที่เสนอขายเป็นมูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการจากนักลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบ้านปู ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) เพื่อต่อยอดสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บ้านปูได้เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี และเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 1 รุ่น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.58% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ระดับ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” และได้เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ฯ 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยการจองซื้อผ่านสาขาและระบบออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถปิดการขายและประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ฯ บ้านปู ระบุว่า สำหรับสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน ผู้ลงทุนยังต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง โดย บริษัท บ้านปู เป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมถึงเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจพลังงานเพื่อความยั่งยืน ที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต สะท้อนได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ ซึ่งช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งของหุ้นกู้ฯ บ้านปู ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการลงทุน ซึ่งแผนการขับเคลื่อนธุรกิจ 5 ปี ฉบับใหม่ สำหรับปี 2564-2568 ของบ้านปู ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนในการตัดสินใจเข้ามาร่วมต่อยอดสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน