“การบินไทย” ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์รวม 10 แห่งใน 7 จังหวัด

HoonSsmart.com>> “การบินไทย” ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ 10 แห่ง “อาคาร-ที่ดิน” ทำเลทอง “อาคารสำนักงานสีลม-หลานหลวง-ดอนเมือง-ภูเก็ต-เชียงใหม่-เชียงราย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-อุดร” เปิดรับเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.นี้ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคา 19 – 25 ส.ค.64


บริษัท การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะขายอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.สำนักงานสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ที่ดิน 8 แปลง เนื้อที่ 106.5 ตารางวา 2.สำนักงานหลานหลวง กรุงเทพฯ เป็นอาคารสำนักงาน 8 ชั้น และอาคารที่จอดรถ 6 ชั้น เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา

3.อาคารรักคุณเท่าฟ้า เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เป็นอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา 4.สำนักงาoขายภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต อาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา 5.สำนักงานขายเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อาคารสำนักงาน 4 ชั้น เนื้อที่ 3 งาน 76 ตารางวา


6.สำนักงานขายพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย จำนวน 3 คูหา เนื้อที่ 36.6 ตารางวา 7.สำนักงานขายอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 2 งาน 21.4 ตารางวา 8.สำนักงานขายขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา เนื้อที่ 64.2 ตารางวา 9.สำนักงานขายเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย อาคารสำนักงาน 2 ชั้น เนื้อที่ 3 งาน 69.1 ตารางวา และ 10.ที่ดินเปล่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ 49.5 ตารางวา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอีเมล [email protected] และที่ https://www.thaiairways.com/th_TH/about_thai/company_profile/PropertyForSale.page โทร. 0-2545-2128 หรือ 08-1813-5968 Facebook : TGPropertyForSale หรือ Line : https://lin.ee/Tf6NkW9 โดยกำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2564