“ทริพเพิล ไอ” บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ช่วยผู้ป่วยโควิด

“ทริพเพิล ไอ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19”

นายธนัท ตาตะยานนท์ (ซ้าย) กรรมการ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์  ( III )  เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow Oxygen จำนวน 4 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ มูลค่ารวม 1,110,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เพื่อสนับสนุนเครื่องมือสำคัญแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการเข้ารักษาโรคไวรัสโควิด-19 โดยมี พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ (ขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ. รพ.สิรินธร กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้