MVP แจงไม่ทราบเหตุหุ้นพุ่ง เปิดตัวแพลตฟอร์ม Token Plaza สร้างรายได้

HoonSmart.com>> “เอ็ม วิชั่น” แจง Trading Alert List ยันไม่มีพัฒนาการ ไม่ทราบเหตุหุ้นพุ่ง เผย 2 ส.ค.เริ่มดำเนินการ Token Plaza แพลตฟอร์มที่ผู้ขายสามารถนำสินค้ามาขายให้แก่ลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง รับรายได้เป็นค่าธรรมเนียม

นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น (MVP) ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ Trading Alert List เนื่องจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้าว่า บริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

นอกจากนี้บริษัทไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่

อย่างไรก็ตามวันที่ 2 ส.ค.2564 บริษัทจะเริ่มดำเนินการ Token Plaza แพลตฟอร์มที่ผู้ขายสามารถนำสินค้ามาขายให้แก่ลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง โดยบริษัทจะได้รับรายได้เป็นค่าธรรมเนียม (%) ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อขาย ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ทราบจำนวนผู้ที่จะใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มนี้