บลจ.ยูโอบีมองเศรษฐกิจโลกยังผันผวน แนะกระจายลงทุนหลายสินทรัพย์ทั่วโลก

HoonSmart.com>> บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) มองเศรษฐกิจโลกยังผันผวนสูง แนะลงทุน “กองทุนยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์” – “ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ” ชูกลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

รัชดา ตั้งหะรัฐ

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมากจากมาตรการเร่งฉีดวัคซีน รวมทั้งมาตรการอัดฉีดทั้งการเงินและการคลังของแต่ละประเทศ ทำให้เศรษฐกิจในประเทศหลักๆ อย่าง สหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรปกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด และส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น ทำให้ราคาหุ้นในบางประเทศมีการปรับตัวขึ้น ในขณะที่ผลตอบแทนของตราสารหนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

“บลจ.ยูโอบี มองว่า ด้วยภาวะการลงทุนที่ยังคงมีความผันผวน และการเติบโตของเศรษฐกิจเกิดขึ้นเฉพาะในบางประเทศ ดังนั้น การสร้างความสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนด้วยการกระจายการลงทุนไปในหลากหลายสินทรัพย์ จึงยังคงมีความสำคัญต่อการลงทุนในช่วงภาวะตลาดเช่นนี้” นางสาวรัชดา กล่าว

การเร่งปูพรมฉีดวัคซีนในสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรป ทำให้อัตราการติดเชื้อ COVID-19 ลดลงอย่างมาก ซึ่งโอกาสในการได้รับวัคซีนที่แตกต่างกันถูกสะท้อนชัดเจนในตัวเลขเศรษฐกิจ โดยกลุ่มประเทศที่มีการฉีดวัคซีนในสัดส่วนสูงจะมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการผลิตและการบริการที่ชัดเจน ทำให้ทางองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) มีการปรับคาดการณ์การเติบโตของ GDP ของเดือนพฤษภาคม 2564 โดยประเมินว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2021 จะอยู่ที่ 5.8% สูงกว่าคาดการณ์เดิมในเดือนธันวาคมที่มองไว้เพียง 4.2% ด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ คาดว่า GDP จะสามารถเติบโตได้แข็งแกร่งถึง 6.9% ในปีนี้ สูงกว่ากลุ่มยูโรปและญี่ปุ่นที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.3% และ 2.6% ตามลำดับ ขณะที่จีนจะยังขยายตัวได้ดีที่ 8.5%

อย่างไรก็ตามจากสภาพคล่องในระบบจากการอัดฉีดนโยบายการเงินและการคลังทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น ทำให้ราคาของหุ้นจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นได้ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แม้ว่าการเลือกลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ทางเลือก มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ แต่เศรษฐกิจในบางภูมิภาคอาจผ่านจุดการเติบโตสูงสุดไปแล้ว และการที่นโยบายทางการเงินในอนาคตมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น อาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดในภาพรวม

“บลจ.ยูโอบี ประเมินว่าราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ จะมีความผันผวนสูงขึ้นในช่วงต่อจากนี้ ดังนั้นการจัดพอร์ตลงทุนที่กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์อย่างสมดุล จะเป็นวิธีการบริหารการลงทุนที่สำคัญภายใต้ภาวะตลาดที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเลือกลงทุนในตลาดหรือในบริษัทที่ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี รวมถึงกระจายการลงทุนไปยังธีมที่จะได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากกระแส Megatrends ต่างๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว”นางสาวรัชดา กล่าว

สำหรับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ (UGBF) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGBFRMF) มีระดับความเสี่ยง 5 กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) – USD (hedged) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ของบริษัททั่วโลก และอาจมีการใช้ตราสารอนพุันธ์ตามความเหมาะสม กองทุนหลักมีความยืดหยุ่นสามารถลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ เพื่อแสวงหาโอกาสเติบโตของผลตอบแทนในทุกภาวะตลาด นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในบริหารความผันผวนด้วยการกระจายและปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์การลงทุน (all weather)

ดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนหลัก ประกอบไปด้วย MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD 50% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD 45% และ MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index 5% ที่ผ่านมากองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 5 ปี ที่ 9.29% ต่อปี และได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Overall Morningstar Rating สำหรับกองทุนประเภท USD Moderate Allocation (ที่มา : JPMorgan Asset Management ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564)

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ”ในสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้ การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ตลอดเวลา จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะเข้ามามีบทบาททำให้พอร์ตการลงทุนเกิดความสมดุลและเพิ่มโอกาสแสวงหาโอกาสจากการลงทุนได้ ทางบลจ.ยูโอบี จึงได้นำเสนอกองทุนดังกล่าว คือ UGBF สำหรับนักลงทุนทั่วไป และ UGBFRMF สำหรับนักลงทุนที่ต้องการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย”

นักลงทุนที่สนใจสามารถปรึกษาการลงทุนและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรืองานบริการนักลงทุน บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222 หรือเลือกทำรายการผ่านบริการออนไลน์ Premier Online หรือ UOBAM Invest (mobile application) และสำหรับผู้ลงทุนใหม่สามารถเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์และลงทุนได้ทันที่ ผ่าน UOBAM Invest หรือคลิกที่ https://www.uobam.co.th/th/Channel/OpenAccountnew

ทั้งนี้ กองทุนมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก เกณฑ์มาตรฐาน และได้เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ (UIF) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ (UIF) เพื่อการเลี้ยงชีพ (UIFRMF)) โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2564