CEN ปักธงโตแข็งแกร่ง เตรียมลงทุนธุรกิจใหม่

HoonSmart.com>>CEN มั่นใจ ปีนี้เติบโตจากตัวบริษัท-บริษัทลูก  เตรียมใส่เงินลงทุนธุรกิจใหม่ พืชเศรษฐกิจกัญชา-กัญชง รวมทั้งการสื่อสารต่างประเทศ 

วุฒิชัย ลีนะบรรจง

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  (CEN) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2564 คาดดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน เห็นจากไตรมาส 1/2564 มีกำไรสุทธิ 225.63 ล้านบาท  ซึ่งกำไรที่ดีขึ้นเกิดจากผลกำไรบริษัท ฯ  และบริษัทย่อย ที่มีผลประกอบการดีขึ้นกว่าปีก่อนอย่างมาก

สำหรับ CEN เป็น Holding Company  ถือหุ้นในบริษัทย่อย (STOWER) ที่ดำเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าและเทเลคอม ซี่งได้ปรับโครงสร้างครั้งสำคัญในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจากการตัดภาระขาดทุนในบริษัทย่อยออกทั้งหมด และได้ขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจด้านเทเลคอมในประเทศฟิลิปปินส์ และได้เริ่มดำเนินธุรกิจด้านสถานีโทรคมนาคม ซึ่งจะมีสัญญาเช่าถึ 25 ปีกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะสร้างรายได้เป็นค่าเช่าอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้

นอกจากนี้ CEN ยังมีธุรกิจลวดเหล็กแรงดึงสูง (RWI)  ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่ได้รับผลดีจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น และปริมาณซัพพลายที่จำกัด รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นกว่าเดิม  ทำให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรจากทั้งยอดขายและอัตราการทำกำไรที่มากขึ้นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 1 เป็นต้นมา

ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้า CEN ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 2 โรง กำลังการผลิตรวม 11 เมกกะวัตต์ ที่ขายไฟฟ้าและลมร้อนให้กับบริษัทในกลุ่มปูนซิเมนต์ไทยในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้มีราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ CEN ได้เตรียมงบการลงทุนธุรกิจใหม่ ที่มีความสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้มากขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น  ทั้งธุรกิจแปรรูปกัญชงและกัญชาที่ยังมีโอกาสอยู่มาก  และธุรกิจด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้เพิ่มเติมจากธุรกิจที่มีอยู่

บริษัท ฯ มีการวางแผนด้านเงินลงทุน และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเงินระยะ 5 ปีจากนี้

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับความสนใจจากกองทุนในต่างประเทศหลายราย เนื่องจากทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าสูง รวมทั้งอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ของบริษัทยังอยู่ในระดับต่ำ ประมาณ 5 เท่า และยังสนใจในแผนการลงทุนของบริษัทอีกด้วย