SSP เทคฯโรงไฟฟ้าในเวียดนาม 50 เมกะวัตต์ COD ปีหน้า

บอร์ด SSP อนุมัติเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์ในประเทศเวียดนาม TTQN กำลังผลิตติดตั้ง 49.61 เมกะวัตต์ เข้าถือหุ้น 80% กำหนดก่อสร้างเดือน ก.ย.นี้ คาดจำหน่ายไฟ มิ.ย.62 ดันเป้าหมายกำลังการผลิตติดตั้งปีหน้าจากเดิม 107 เมกะวัตต์ เป็น 157 เมกะวัตต์

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทเข้าลงนามในสัญญาซื้อหุ้นของ TTQN ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 49.61 เมกะวัตต์ในประเทศเวียดนาม คิดเป็น 80% ของโครงการ ซึ่งมีมูลค่าการทำรายการในครั้งนี้รวมไม่เกิน 17.6 ล้านดอลลาร์ โดยประเมินจากมูลค่าด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสดแล้ว มีผลตอบแทน (EIRR) ที่ดี ผู้ขายเองมีหน้าที่ตามสัญญาซื้อขาย เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินและใบอนุญาตก่อสร้าง และหากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯมีสิทธิในการขายหุ้นคืนให้กับผู้ขาย

“การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ในประเทศเวียดนามครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญของเสริมสร้าง โดยเป็นการเปิดตลาดเวียดนาม ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตด้านพลังงานทดแทนสูงมากในช่วง 5-10 ปีจากนี้ อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตพลังงานเราด้วยทำให้ปัจจุบันเรามีโครงการอยู่ถึง 4 ประเทศ คือไทย ญี่ปุ่น มองโกเลีย และล่าสุดคือเวียดนาม”

หลังจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว บริษัทฯจะเริ่มพัฒนาโครงการทันที โดยตามแผนงานจะเริ่มก่อสร้างโครงการในเดือนกันยายนนี้ และมีกำหนดการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงเดือน มิ.ย. 2562

ปัจจุบัน SSP มีกำลังการผลิต 85.4 เมกะวัตต์ หากรวมโครงการนี้และโครงการอื่นๆตามแผนงาน เราจะมีกำลังการผลิตที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 157 เมกะวัตต์ในกลางปี 2562

นอกเหนือจากโครงการตามแผนงานข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังคงมุ่งหาโครงการดีๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังเช่นการได้โครงการ ที่มองโกเลียเมื่อต้นปี 16.4 เมกะวัตต์และ โครงการ 50 เมกะวัตต์ ที่เวียดนามล่าสุดโครงการนี้

อนึ่ง ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/61 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 152 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% QoQ และ 38% YoY สาเหตุที่ผลการดำเนินงานเติบโตมากเนื่องจากโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่นกำลังการผลิต 21.4 เมกะวัตต์ ที่ COD ใหม่เดือนมีนาคมมีผลงานที่ดี และรับรู้ได้เต็มไตรมาส
line225