BLA เปิดโครงการ [email protected] ร่วมดูแลลูกค้าที่รักษาแบบ Home Isolation

HoonSmart.com>>กรุงเทพประกันชีวิต เปิดโครงการ BLA Health Partner [email protected] ช่วยดูแลและอยู่เคียงข้างลูกค้าที่ต้องเข้าสู่การรักษาแบบ Home Isolation”

ม.ล. จิรเศรษฐ์ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) กล่าวว่า แม้แบบประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิตจะครอบคลุมการเจ็บป่วยจากไวรัสโควิด-19 และในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เพิ่มความคุ้มครองเกี่ยวกับโควิด-19 ให้มากขึ้นกว่าเดิม แต่เนื่องจากขณะนี้ผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 บางส่วนได้รับการวินิจฉัยให้ทำการรักษาแบบ Home Isolation กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้เปิดโครงการ BLA Health Partner [email protected] เพื่อช่วยดูแลและอยู่เคียงข้างลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิตที่ต้องเข้าสู่การรักษาแบบ Home Isolation

นพ. คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์บริการการแพทย์ กล่าวว่า “โครงการ [email protected] นี้จะให้การดูแลผู้ถือกรมธรรม์กรุงเทพประกันชีวิตทุกคน ไม่ว่าจะมีสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพหรือไม่ และเมื่อลูกค้าได้รับการวินิจฉัยให้เข้าสู่การรักษาแบบ Home Isolation ลูกค้าสามารถแจ้งศูนย์ BLA Health Partner ผ่านช่องทาง line OA ID: @blahealthpartner หรือ Call Center 02-777- 8888 เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ของศูนย์บริการการแพทย์กรุงเทพประกันชีวิต เข้าให้คำแนะนำเพิ่มเติม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและดูแลตลอดช่วงเวลาที่ต้อง Home Isolation รวมทั้งจัดส่งชุดกักตัวหรือสิทธิการใช้บริการแพทย์ทางไกลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบริการที่โครงการ BLA Health Partner [email protected] จะมอบให้ประกอบด้วย

ทีมแพทย์และพยาบาลจากศูนย์บริการการแพทย์กรุงเทพประกันชีวิต ในการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพที่จะดูแลลูกค้าแต่ละคนตลอดช่วงเวลาที่ต้อง Home Isolation โดยทีมแพทย์และพยาบาลจะโทรติดต่อกับลูกค้าภายใต้ความดูแลเป็นประจำ พร้อมช่วยเหลือหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม

ชุด “กักตัวอุ่นใจ” ประกอบด้วย อุปกรณ์จำเป็นในการดูแลตัวเอง อาหารและยา เพื่อเสริมเพิ่มเติมจากสิ่งที่ลูกค้ามีอยู่ หรือลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิการรักษาทางไกล (Telemedicine) กับพันธมิตรของกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะทาง ภายใต้วงเงินที่บริษัทมอบให้เป็นพิเศษ นอกเหนือจากความคุ้มครองในกรมธรรม์ที่ลูกค้าถืออยู่

ทั้งนี้โครงการ BLA Health Partner [email protected] เปิดให้บริการเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของกรุงเทพประกันชีวิตทุกช่องทางและทุกแบบประกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีความคุ้มครองด้านสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดีขึ้น