SCB เปิดตัว ”SCB FX Hedging Service”

HoonSmart.com>>ไทยพาณิชย์ เปิดตัว SCB FX Hedging Serviceบริการรับจัดการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ครั้งแรกในประเทศไทย ปลดล็อคผู้นำเข้า-ส่งออกปกป้องความผันผวนค่าเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมืออาชีพ ตั้งเป้าหมายผู้ใช้บริการ 100 รายภายในปี 2564และเติบโต 100% ในปี 2565

นายแพททริก ปูเลีย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนในปัจจุบันส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูง การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถลดความเสี่ยงและบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวางแผนทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์จึงพัฒนา “SCB FX Hedging Service” บริการรับจัดการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยธนาคารจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการบริหารความเสี่ยงที่ตัดสินใจให้ลูกค้า เลือกจังหวะเวลาและเครื่องมือในการทำ FX Hedging เพื่อบริหารความเสี่ยงตามดุลพินิจ ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ได้สร้างมิติใหม่เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการในปัจจุบัน โดยตั้งเป้าหมายผู้ใช้บริการ “SCB FX Hedging Service” จำนวน 100 ราย ภายในปี 2564 และเติบโต 100% ในปี 2565

บริการ “SCB FX Hedging Service” เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกในการบริหารความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนด้วยผลลัพธ์แบบมืออาชีพ เชื่อมั่นว่าบริการครั้งนี้จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อการทำ FX Hedging ให้กลายเป็นธุรกรรมที่เข้าถึงได้ ไม่ยุ่งยาก และช่วยปิดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเอสเอ็มอีที่เคยมอง FX Hedging เป็นเรื่องเกินกำลัง ขอเพียงมอบความไว้วางใจให้เรื่องบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของธนาคาร เราก็พร้อมนำศักยภาพที่องค์กรมีทั้งหมดช่วยดูแลความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้ลูกค้าทุกรายอย่างเต็มความสามารถ ผู้ประกอบการจึงผ่อนคลายความกังวลเรื่องค่าเงินผันผวน และเปลี่ยนไปโฟกัสและทุ่มเททรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อการพัฒนากิจการและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการ SCB FX Hedging Service จะต้องเป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคลไทยที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกเท่านั้น สำหรับลูกค้าปัจจุบันของทางธนาคารสามารถติดต่อผู้จัดการสัมพันธ์ที่ดูแลท่านเพื่อขอรับบริการได้โดยตรง สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการของทางธนาคารมาก่อนจะต้องได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานสินเชื่อของทางธนาคารก่อนการทำธุรกรรม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scb.co.th/th/corporate-banking/financial-market/scb-fx-hedging-service.html หรือโทร. 02-544-5800