UPA เพิ่มทุนซื้อบริษัทกัญชา “โกลเด้นฯ” แจกวอร์แรนต์ผู้ถือหุ้นเดิม

HoonSmart.com>>บอร์ดยูไนเต็ด เพาเวอร์ออฟ เอเชีย ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย PP ราคา 0.33 บาท  แลกบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป ผู้ผลิตและจําหน่ายกัญชาและกัญชง เพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้น แจก UPA-W2 สูตร 5 ต่อ 1

คณะกรรมการบริษัทยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เปิดเผยว่า ได้เข้าซื้อกิจการ บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป (GTG) ผู้ผลิตและจำหน่าย กัญชง-กัญชา ผู้พัฒนากัญชงสายพันธุ์ Raksa® รักษา เพื่อใช้ในวงการแพทย์และเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 8,449.7 ล้านหุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้น PP จำนวน 4,645 ล้านหุ้น สัดส่วน 4 ต่อ 1 ราคาหุ้นละ 0.33 บาท พร้อมแจกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น (UPA-W2) สัดส่วน 5 ต่อ 1 อายุ 1 ปี แปลงสภาพในราคาหุ้นละ 0.60 บาท กำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 5 พ.ย. 2564 เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญ จากการบรรลุข้อตกลงซื้อหุ้น 100% ของบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป  ช่วยให้ UPA ก้าวสู่ธุรกิจกัญชง-กัญชาแบบครบวงจร และสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ

“บริษัทต้องการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อความเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงตัดสินใจลงทุนซื้อกิจการ GTG เชื่อมั่นว่ากลุ่มธุรกิจนี้จะมีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันการเติบโตในอนาคต จากปัจจุบันที่เรามีความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสาธารณูปโภคในกลุ่มประเทศ CLMV+T ” นายกวิน กล่าว

นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป กล่าวว่า GTG ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ลงทุนก่อสร้างศูนย์วิจัยกัญชง-กัญชามาตรฐาน GMP  โดยในปี 2561  ได้รับอนุญาตจากภาครัฐให้นำเข้าสายพันธุ์กัญชง-กัญชาจากต่างประเทศจำนวน 12 สายพันธุ์ เพื่อศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์โดยแลกเปลี่ยนเทคนิคทางวิชาการด้านการเพาะปลูก กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปี จน GTG ประสบความสำเร็จในการพัฒนากัญชงสายพันธุ์ Raksa® (รักษา)  อีกทั้งยังให้สารสกัด CBD ในดอกแห้งคุณภาพสูงถึง 15.8% ซึ่งถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมกัญชา-กัญชงโลกที่อยู่เพียง 10% และยังให้ปริมาณ THC ต่ำกว่า 1% ตามที่กฎหมายไทยกำหนด