ด่วน!! ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งล็อกดาวน์ขั้นสูงสุด เริ่มใช้ 20 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>>ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยกระดับ 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด ลดการเคลื่อนย้ายประชาชน ห้ามออกนอกเคหสถาน ยกเว้น จัดหา อาหาร ยา เวชภัณฑ์ ส่วน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ถึง 20.00 น. และห้ามรวมกลุ่มเกิน 5 คน เริ่ม 20 ก.ค.-2 ส.ค.64 รวมระยะเวลา  14 วัน

วันที่ 18 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘)เพิ่มเติม คือ ขยายพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ครอบคลุม 13 จังหวัด กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา และจังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด