เยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับและบรรยายหัวข้อ “Going Public… ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้อย่างไรได้ประโยชน์สูงสุด” แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์ (2morrow Scaler)” รุ่น 1 จัดโดยบริษัท ทูมอร์โรว์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด โดยมี วิเชฐ ตันติวานิช ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร ประจวบ ไชยสาส์น ที่ปรึกษาหลักสูตร เป็นผู้นำคณะ เพื่อต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจรุ่นใหม่