“ศุภาลัย” ไม่ปรับราคาเทนเดอร์ MK เสนอซื้อ 4.10 บาทตามเดิม

“มั่นคงเคหะการ” ได้รับแจ้งจาก “ศุภาลัย” ไม่ปรับเปลี่ยนราคาและจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อ ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ 31 ส.ค.-5 ก.ย.2561

บริษัท มั่นคงเคหะการ (MK) แจ้งว่า บริษัทได้รับสำเนาแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-6-ก) จากบริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้ท์ จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ MK ว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากเดิม โดยเสนอซื้อหุ้นสามัญจำนวน 992,010,177 หุ้น ราคาเสนอซื้อหุ้น 4.10 บาทต่อหุ้น ราคาสุทธิ 4.0890325 บาทต่อหุ้นและไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อหากเกิดกรณีใดกรณีตามที่ระบุไว้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

สำหรับระยะเวลาเสนอซื้อวันที่ 31 ส.ค.-5 ก.ย.2561 โดยระยะเวลายกเลิการแสดงเจตนาขายวันที่ 24 ส.ค.-5 ก.ย.2561 และวันชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ 7 ก.ย. 2561 โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน

ด้านผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัท มั่นคงเคหะการ มีกำไรสุทธิ 126.43 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.13 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 24.02 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิ 170.92 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.17 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 50.64 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.05 บาท

ด้านราคาหุ้น MK ณ เวลา 10.05 น. อยู่ที่ 4.26 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ -2.29%