ITD กำไรวูบ 68% ต้นทุนพุ่ง-มาร์จิ้นลด

“อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์” ไตรมาส 2 กำไรเหลือ 30 ล้านบาท ลดลง 68% จากงวดปีก่อน ครึ่งปีหด 39% แม้รายได้ก่อสร้าง การขายและบริการเพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนพุ่ง ฉุดกำไรขั้นต้นลดลง

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2561 กำไรสุทธิ 29.80 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0056 บาท ลดลง 67.75% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 92.41 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0175 บาท ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิ 82.16 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0156 บาท ลดลง 39.30% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 135.36 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0256 บาท

บริษัทฯ ชี้แจงกำไรสุทธิลดลงมาก แม้ในงวด 6 เดือน ปี 2561 มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและให้บริการ 29,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3,553 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัทย่อยในต่างประเทศและจากโครงการขนาดใหญ่ที่มีความคืบหน้ามากขึ้น เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 3 โครงการรถไฟทางคู่มาบะเกา-ชุมทางถนนจิระ C1 โครงการขยายอายุการใช้งานท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 1 RC-670 โครงการโรงพยาบาลจุฬาลงภรณ์ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติม การให้บริการทางการแพย์ระยะที่ 1 และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือไทยออยล์ 7&8

ด้านต้นทุนในการให้บริหารรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการมีจำนวน 26,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 3,871 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 3,033 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีจำนวน 3,350 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นใน 6 เดือนแรกเท่ากับ 10.44% น้อยกว่างวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 13.15% เนื่องจากบริษัทย่อยบางแห่งและโครงการขนาดใหญ่บางโครงการมีอัตรากำไรลดลง