10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_June. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF40.4267.9417.61--
2ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาวUTSME-LTF29.4557.956.06--
3แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T27.5457.5517.77--
4กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผลKFLTFTSM-D40.3448.643.38--
5ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B24.0345.3212.77--
6ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาวT-SMCapLTF31.9544.9011.69--
7ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A23.6344.3912.11----
8เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTFKMSLTF-C(L)30.6541.526.93--
9แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A20.9037.574.53--
10แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHACTLTF-D20.8837.554.52--

RMF - Quity_June. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพASP-VIETRMF39.5779.07----
2บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพB-INDIAMRMF25.0070.148.72--
3กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF15.4957.3124.96--
4แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพMS-ASM RMF25.9055.297.517.77
5บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF19.4252.73----
6วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปONE-UGERMF-A14.0150.3822.38--
7กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFINDIARMF14.1047.58----
8กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF18.6047.2811.9811.03
9เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์KKP GNP RMF-UH16.6846.91----
10ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)TMSRMF-B24.5045.9912.58--

RMF - Allocation_June. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF13.5928.862.355.03
2เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF6.3926.699.548.03
3แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF15.8826.463.413.62
4ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF6.4025.889.287.12
5ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF17.5025.161.87--
6ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBTMSMVRMF10.1122.855.05--
7ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM312.7921.391.511.22
8เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFLRMF13.4020.632.083.67
9พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF8.6320.463.455.03
10แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF13.5928.862.355.03

RMF - Fixed Income_June. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF1.828.993.82--
2ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGISRMF1.968.964.06
3ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-GlobalBondRMF-3.624.292.24-0.46
4เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.533.252.752.28
5เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF0.992.862.161.97
6กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF0.952.37----
7กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF20.762.192.051.60
8ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.872.071.72--
9กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF0.801.922.171.94
10ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF0.901.901.921.89

RMF - Other_June. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH-0.681.679.222.81
2บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF-0.681.539.132.65
3วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A-5.72-1.338.322.21
4เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF-6.30-1.479.884.04
5กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF-5.93-1.727.490.33
6ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H-6.76-1.739.894.09
7ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF-6.61-1.769.663.67
8เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF-5.91-2.059.243.47
9ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF-6.87-2.159.253.37
10เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF-6.50-2.398.382.68

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก